WALNE ZGROMADZENIE

Uwaga!

W piątek 07.09.2018 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Kujawsko-Pomorskiego Związku Tańca Sportowego zgodnie z załącznikami:

Porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo

Regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów Kujawsko Pomorskiego…