Zarząd

Skład Zarządu:

Katarzyna Grzęska - Prezes tel 606963211 dance-dance@wp.pl
Dorota Gołębiowska V-ce Prezes
Michał Bystry V-ce Prezes mb25michal@wp.pl
Łukasz Grzęski - Skarbnik biuro@rury-ekostal.pl
Anna Matczak - Sekretarz aapmatczak@wp.pl
Tomasz Jabłoński - Członek tomekjablonski82@gmail.com
Roman Kukliński - Członek romankuklinski@wp.pl